Bellen, Jos

(Doorverwezen vanaf Jos Bellen)

bestuurder,

Jos is prins (Prins Jos II) van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 in 1990. In 2005 is hij mede-oprichter van Kamerkoor Limburg en daarvan ook voorzitter.