Jongerenraad

De Jongerenraad wordt in 1996 opgericht door Krewinkel, Ralf Karel Hubert. Met de jongerenraad hoopt de gemeente een contactorgaan te hebben die haar kan adviseren over jeugd- en jongerenbeleid. In het najaar van 2000 heft de stichting zichzlf op uit onvrede met het (ontbreken van) jeugdbeleid in Kerkrade.