Haghen, Johan Jozef

(Doorverwezen vanaf Johan Jozef Haghen)

Hij wordt in 1699 te Waldhorn geboren en hij overlijdt op 10 december 1781 te Aken.

Hij is abt van Kloosterrade van 15 october 1757 tot 1779 (andere bronnen vermelden 1781 en 1782) en neef van abt Nicolaas Heyendal.

Hij schrijft enkele theologische werken, wordt lector in de theologie en pastoor te Eupen in 1738. Op 13 maart 1723 wordt hij novicen-meester te Rolduc en in 1762 koopt hij de Heerlijkheid rechten, waarna hij in Kerkrade Schout en Schepenen benoemt. In Eupen sticht hij een weeshuis en verschillende onderwijs-instellingen. Als hij de steenkoolwinning in het Wormgebied stimuleert raakt hij in conflict met de familie Poyck. Deze delven na langdurige processen het onderspit. Hij volgt Joannes Fabritius op en wordt zelf opgevolgd door Petrus Joseph Chaineux. De Haghenstraat is naar hem vernoemd.

Abten
voorganger Haghen, Johan Jozef opvolging
Joannes Fabritius 1757 - 1779 Petrus Joseph Chaineux