Orde van Oranje-Nassau

(Doorverwezen vanaf Jo Bex)

Algemeen

Elk jaar wordt een aantal personen opgenomen in de Orde Van Oranje-Nassau. Wanneer de eerste onderscheiding aan een Kerkradenaar is verleend, is vooralsnog onbekend. De onderscheidingen zijn van hoog naar laag:

 1. Ridder Grootkruis: Het ordeteken aan een grootlint over de rechterschouder alsmede een zilveren ster;
 2. Grootofficier: Het ordeteken aan een lint of strik alsmede een zilveren ster in de vorm van een ruitvormige plaque;
 3. Commandeur: Het ordeteken aan een lint of strik;
 4. Officier: Het ordeteken aan een lint of strik waarop een rozet;
 5. Ridder: Het ordeteken aan een lint of strik;
 6. Lid: Een iets kleiner ordeteken aan een lint of strik.

Het ordeteken van de vier hoogste graden is uitgevoerd in verguld zilver, dat van de vijfde en zesde is uitgevoerd in zilver. Het lint is oranje tussen twee strepen van Nassaus blauw, de kleuren gescheiden door een smalle witte streep. Voor zover bekend is in Kerkrade nog geen orde uitgereikt in de hoogste 2 gradaties.

Naast deze gradatie zijn er ook eremedailles uitgereikt in goud of zilver.

Waarderingstekens

Carnavalsorde - Erepenning - Gouden Erepenning - Martin Buberpenning - Harry Vinders Award - Jód jedoa - Narrekap - Orde van Oranje-Nassau - Pro Ecclesia et Pontifice - Silvesterorde - Sjwatse Kater - Zilvere Kater


Lofzang

Op 28 april 2016 schrijft Paul Weelen over de uitreiking van 2016:

Lu die ziech joar in joar oes
izetse vuur d'r mitmiensj mit winniejer,
die verdene mieë wie inne koes,
ee jroeës danke is dan zinniejer.
Richtieg dat die teutejood krient,
en van d'r burjemeester óch de hank,
dat alle lu dat in de tsiedónk zient,
ze zunt d'r liem van ós vadderlank.
E dreifach kreftieg lang zalle ze leëve,
los ós hoeëg de jlazer heëve,
die lu wirke vuur d'r richtieje jouwe tswek.
Mennieg inne versjliest dön vuur jek,
ze sjtunt 't janse joar besjaide in d'r ek,
noen los ós dön jauw e hiep hiep hoera jeëve!


De volgende personen zijn gedecoreerd:

2011 - 2020

Johanna Smeets en Jos Som


? Naam Geboren Uitreiking Orde Opmerking
Toon Peerboom 1954 2018 Ridder bestuurder in de HaFa wereld
Ine in de Braekt-Raadskelders 0000 2018 lid bestuurder Gemeenschapshuis Terwinselen (stichting)
Annie Beunen-Ossel 1952 2018 lid bestuurder diverse verenigingen
Ben van Lent 1947 2018 lid Vrijwilliger Rode Kruis
Leny Vroomen-Finders 1927 2018 lid Vrijwilliger Hamboskliniek
Berthi Meijer-Bost 1930 2018 lid Vrijwilliger diverse verenigingen
Mark Sterk 1976 2018 lid Bestuurder diverse stichtingen
Catharina Scholtens 1951 2018 Ridder Bestuurder en vrijwilliger diverse verenigingen en stichtingen
Jan Meindersma 1941 2018 Ridder Bestuurder diverse verenigingen
Housen-Donners, Annemie 1943 2018 28 maart lid bestuurder CDA
Con van Loo 1946 2017 lid vrijwilliger en bestuurder Frohsinn 1904 en WMC.
Henk Zijlstra 0000 2017 lid bestuurder Chevremonts Mannenkoor 1912.
Frans Tiggelman 1945 2017 2 november Lid mede-grondlegger Centraal Huurdersoverleg HEEM Wonen, Bestuurslid De Koepel (2004 - 0000), afggevaardigde Verenigingsraad Nederlands Woonbond[1]
Sjef Offermans 0000 2017 13 oktober Lid Vrijwilliger Huurdersbelangenvereniging Kosterbend sinds 1993, bestuurder Mijnwerkersbond afdeling Kerkrade (1940 - 1960)[2], maar mogelijk ook de Algemene Nederlandse Mijnwerkers Bond
Loek Wiertz 1942 2017 10 september Lid Vrijwilliger Stichting Koempels van de Domaniale en huurdersvereniging Land van Rode[3]
Alois A.G.M. Hensgens 1938 2017 17 juni Lid Vrijwilliger Volkstuinen Dentgenbach[4]
Sjaak S.J.M. Janssen 1941 2017 17 juni Lid Vrijwilliger Volkstuinen Dentgenbach
Hub Vreuls 0000 2017 26 april lid Bestuurder verenigingen[5]
Mevr. Reinders 0000 2017 26 april lid [6]
Wiel Vinken 1940 2017 20 januari lid Carnavalist[7]
Math Cuvelier 1951 2016 29 oktober lid Diaken parochies in Kerkrade-West
Pierre Rietrae[8] 1951 24 september 2016 lid Directeur Muziekschool en vrijwilliger WMC
Busing-Thijssen, Josephine 0000 2016 11 juli lid Activiteiten voor Cheon Kwon.
Marga Wolthuis 1944 2016 3 juli lid Activiteiten voor Baalsbruggen.
Bert Knubben 1939 2016 5 juni lid Bert is dan 40 jaar verbonden als priester aan de St._Martinusparochie te Spekholzerheide.
Jo Senden 0000 2016 29 mei lid Jo is vrijwilliger bij VC Furos
de heer F.L.G. Duijsens 1947 2016 26 april lid Frans is sinds 1965 lid van Mannenkoor David Spekholzerheide. Vanaf 2003 is hij secretaris. Daarnaast is hij voorzitter van carnavalsvereniging Kirchroa West en lid van toneelvereniging Frohsinn.
de heer L.G. Immers 1933 2016 26 april lid Bert is vrijwilliger bij de St. Johannes de Doperparochie tussen 1990 en 2015. Tussen 2000 en 2016 is beheerder van de Mariakapel van de parochie.
de heer P.J. Knippenberg 0000 2016 26 april lid Sinds 1984 is Peter vrijwilliger bij BC Cosmos. Daarnaast is hij penningmeester van diverse verenigingen.
de heer J.C. Dammers 1945 2016 26 april lid John is sinds 1966 lid van Schutterij St. Hubertus Kaalheide. Tussen 1980 en 1990 is hij penningmeester van de schutterij.
Ruud Habets 1965 2016 26 april ridder Bestuurder diverse stichtingen, lokaal en provinciaal niveau. Vrijwilliger bij Scouting op Landelijk niveau.
Tiny Giesen-Straetemans 1983 2015 6 november lid Vrijwilliger Hamboskliniek 1983 - 0000, bestuurder stichting Norbertushof 2000-0000
Cornelissen, Marc 1968 2015 26 september Officier Poolreiziger
Bück, M.G.J. 1945 2015 21 juni Ridder Bestuurder diverse organisaties
Holleman, Ingrid 1954 2015 21 juni Lid Vrijwilliger / Muzikant KSO en Muziekschool
Jac Beaumont 1963 2015 13 juni Lid Vrijwiliger Harmonie St. Gregorius, Basisschool De Steltloper, WMC, Oranjevereniging Kerkrade
Werner Slapak 1941 2015 Lid Vrijwilliger
Geert Janssen 1963 2015 Lid Vrijwilliger, bestuurder
Helmi Janssen-Willems 1967 2015 Lid Vrijwilliger, bestuurder
Jo Boss 1947 2015 Ridder Vrijwilliger diverse organisaties
Jo Bok 1952 2015 Lid Vrijwilliger diverse organisaties
Marianne Weijers-Barwasser 1950 2015 Lid Vrijwilliger diverse organisaties
Johanna Smeets-Hermes 1939 2014 13 december Lid Vrijwilliger Huurdersbelangenvereniging Erensteinerveld-Elberenveld / Huurdersfederatie de Koepel
Plettenberg, Henk 1942 2014 Ridder
Max Kousen 0000 2014 Ridder
Jo Wöltgens 0000 2014 lid
Ruiters, M.P.P. 0000 2014 lid
Aasted-Madsen, Ine 0000 2014 25 april lid
Kierkels, Wim 0000 2014 lid
Rüland, Wiel (schutter) 1933 2014 17 mei lid vrijwilliger Schutterij St. Michaël
Leny Berends-Crutzen 1940 2014 25 april lid vrijwilliger Firenschat en St. Callistus
Ben Berends 1939 2014 25 april lid bestuurder St. Callistus, vrijwilliger Firenschat en WMC, lid EKPV
Thei Lürken 1932 2014 25 april lid vrijwilliger Ste Marie
Billa Meisters-Reijnders 1938 2014 25 april lid vrijwillger Lückerheide, oud-beheerder kantine RKVV Chevremont
Toine Ruiters 1959 2014 25 april lid acteur, sporter, bestuurder
Dorscheidt, Jo (ondernemer) 1946 11 april lid ondernemer, bestuurder
Schaefer, Joanne 1967 23 november 2014 5 april ridder sportster
Hans Merx 1941 2014 18 januari lid vrijwilliger Achilles Top
Treesje Maassen-Sijstermans 2013 december lid vrijwilligster in zorginstellingen
Werner Frigge 2013 28 augustus lid
Kleinen, J.P.G. 2013 31 augustus lid vrijwilliger
Ger Habets 2013 7 september lid
Mevrouw I.J. (Ini) Schroeder-Ploum 1931 2013 25 april lid
Mevrouw M.J. (Mia) van Esburg-Ploum 1925 2013 25 april lid
De heer G.J.E. (Ger) van Horssen 1950 2013 25 april lid President Vasteloavendsverain Kirchroa-West
De heer F.J. (Felix) Zegers 2013 25 april lid
P.J.T. (Peter) de Bruijn 1917 2013 25 april lid Samen met Maria Tesselaar uit Heiloo is hij de oudste persoon in Nederland die een lintje uitgereikt krijgen. Peter is in een vooralsnog onbekende periode actief voor Kerkelijk zangkoor St. Jozef.
B.J. Wagenvoort 1937 2013 25 april ridder [9]
Marcella Schillings-Alvarez 1954 2013 26 april lid Actief bij het WMC en de Oranjevereniging Kerkrade sinds 1978. Zij is tevens collectant voor de nierstichting.
J.T.J.C. (Jos) Ramakers 1950 2013 26 april lid Organiseert sinds 1988 de collecte voor het Koningin Wilhelmina fonds afdeling Kerkrade. Sinds 1987 is hij bestuurslid Napoli (en sinds 1993 voorzitter). Tussen 1990 en 2011 is hij voorzitter van een carnavalsvereniging.
Mevrouw A.M.L. (Rita) IJpelaar-Peltzer 1954 2013 26 april lid Zij is sinds 1994 vrijwilligster bij de Ziekensectie Eygelshoven. Sinds 2003 is zij voorzitter hiervan. In 2006 wordt zij vrijwilliger bij Team Ouderenadvies van Impuls.
Tillaard, Mathieu van den 1944 2013 7 april lid lid Harmonie St. Jozef Kaalheide sinds 1953 (bestuurslid sinds 1971. Sinds 1971 lid/secretaris werkgroep concertwedstrijden Stichting WMC Kerkrade)
Jo Kochen 1945 2012 3 november lid bestuurder E.H.B.O.vereniging Bleijerheide
Douven, Jan 1934 2012 25 november lid diverse verenigingen
Noël, Jean 1960 2012 7 october lid diverse verenigingen
Ger van Megen 1928 2012 25 juni lid Voorzitter Verkennersgroep_St._Hubertus, oprichter Algemeen Jeugdwerk Eygelshoven (stichting), bestuurslid St. Johannes de Doperparochie
Busing, Jack 1953 2012 juni lid bestuurder Cheon Kwon
Krousen, Martin Jozef 1955 2012 3 juni lid accordeonist
Jo Thomas 1955 2012 1 juni lid vrijwilliger KVC Oranje
M.J.G. Erven 1932 2012 27 april lid Mathias (1932 - 2013)
A.E. Erven-Kousen 0000 2012 27 april lid Annelies
Wim Pekel 1943 2012 26 april lid vrijwilliger Vrijetijdscentrum Gracht, Centrale Huurdersraad Hestia groep, buurt- en wijkraad Gracht
Wil van der Putten 1944 2012 lid voorzitter Ruiterclub Galop, Secretaris mannenkoor St. Lambertus
Harry Thoren 1952 2011 lid Sinds 1961 lid van Harmonie St. Aemiliaan. Vrijwilliger bij het WMC
Frans Mulders 1955 2011 lid Vanaf 1980 lid van Elf moal nüng en sinds 1986 bestuurslid van Kegelbond Kerkrade-West
Annie Holten-Thomassen 1950 2011 lid Vanaf 1976 vrijwilliger Auw Harmonie
Lahaije, Frans 1941 2011 lid vrijwilliger muziekgezelschappen en kerbestuur
Marga Stavasius-Boereboom 1951 2011 lid vrijwilliger Gemengd koor St. Jozef
Hub Greven 1947 2011 lid Voorzitter HBC De Oude Linde, vrijwilliger WMC
Tiny Reul-Schmitz 1941 2011 lid Vrijwilliger RKVV Chevremont, Scoutinggroep St. Petrus, Stichting Wereldwinkel, Carnavalsvereniging De Buk va hinger de bruk
Kap Meisters 1934 2011 lid Vrijwilliger diverse verenigingen waaronder RKVV Chevremont
Frans Krewinkel 1944 2011 lid Vrijwilliger WMC, Harmonie St. Pancratius en FC Nulland
Ger Spapens 1939 2011 lid lid Harmonie St. Caecilia Eygelshoven, voorzitter optochtcomité, mede-oprichter Mijnmuseum Laethof
Jo Baur 1949 2011 lid vrijwilliger Fanfarekorps Eendracht Nieuwenhagerheide, oprichter en secretaris speeltuin Waubacherveld, lid carnavalsgroep Waubacherveld
Sjef Deurenberg 1943 2011 lid lid Lions Kerkrade, voorzitter Kerkelijk zangkoor St. Caecilia Kerkrade-Centrum
Hub Hommen 1949 2011 lid vrijwilliger St. Lambertusparochie en IVN
Lieke Wiertz-Wullems 1931 2011 lid pleegmoeder
Frans Bodelier 1949 2011 lid lid Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936, vrijwilliger WMC
Wim Ploum 1947 2011 lid raadslid in 3 periodes, lid Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936
Louk van den Camp 1957 2011 lid vrijwilliger Scouting Eygelshoven, voorzitter St. Johannes de Doper (jongelingenvereniging)
Leo Jongen 1956 2011 lid mede-oprichter en bestuurslid Stichting Behoud Sjpetaal Kirchroa
Hub Schetters 0000 2011 lid reis-organisator, docent Engels, verzamelaar Tweede Wereldoorlog-objecten, oprichter Stichting Museum 40-45 Kerkrade (stichting)
Jos Kickken 1958 2011 lid geboren in Kerkrade, actief in het verenigingsleven van Wijnandsrade
Jeurissen, Leon 1947 2011 16 april lid bestuurslid Achilles Top
Maria Daems-Hoofs 1926 2011 4 januari lid voorzitter cliëntenraad Vroenhof
Harrie Rodenhof 1951 2011 16 januari lid mede-oprichter en bestuurslid Fluit- en Tamboerkorps Odeon
Els Tans 0000 2011 9 maart lid Lid Provinciale Staten
Vanhommerig, Hub 1950 2011 11 maart lid oud-voorzitter KVC Oranje
Sjang Kremers 1937 2011 lid bestuurder Fanfare Victoria Rimburg

2001 - 2010

Vaessen, A.J. (lid) 2009
? Naam Geboren Uitreiking Orde Opmerking
Leo Senster 1945 2010 8 mei lid vrijwilliger Licomkoor. mannenekoor david, wmc
J.J.A. (Jeu) van den Bosch 1942 2010 6 juni lid sinds 1965 vrijwilliger bij Acolietenvereniging AKO en schutterij St. Hubertus Haanrade
Jo Hensgens 1950 2010 29 mei lid sinds 1985 lid van COVS, lid voetbalvereniging SVA Bleijerheide
Keet Hensgens-Vreuls 1942 2010 6 juni lid sinds 1965 vrijwilliger bij ouderensociëteit Kavo chevremont, schutterij St. Hubertus Haanrade, D'r Engelsjroep.
Jo Scheilen 0000 2010 18 september lid penningmeester buurtvereniging De Bouwerwei
Wiel Adomei 0000 2010 18 september lid bestuurslid buurtvereniging De Bouwerwei
Jo Esser 0000 2010 26 september lid Vrijwilligerswerk sinds 1968 bij Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, Basisschool De Doorkijk, PPR, PvdA, Stichting Botanische Tuin Kerkrade. De versierselen werden uitgereikt in Voerendaal door Burgemeester Sprokkel.
Ton Debast 1953 2010 19 november lid Vrijwilliger Sportraad Kerkrade, bestuurder RKTSV
Toon Essers 1941 2010 17 juli lid Vrijwilliger RKVVV Chevremont
Elsbeth Charlier-Doveren 1930 201019 juni lid vrijwilliger stichting Pergamijn en Vroenhof in Houthem. Zij wordt geboren op 19 juni 1930 te Heerlen en overlijdt op 12 januari 2018 te Kerkrade[10]
Piet Charlier 0000 2010 19 juni lid vrijwilliger stichting Pergamijn en Vroenhof in Houthem
Ton Persoon 1942 2010 6 maart lid oud-gemeenteraadslid
Jan snijders 1949 2010 6 maart lid oud-gemeenteraadslid
Dhr. A.P.G. Odekerken (Bert) 25 juni 1961 2010 lid vrijwilliger en scoutinglid sinds 1967
Dhr. M.J. Hanssen (Mai) 0000 2010 25 april lid sinds 1985 vrijwilliger voor Harmonie St. Gregorius Haanrade in Haanrade (voorzitter, zeker in 1995), jeugdtrainer bij de RKVV Haanrade, vrijwilliger WMC sinds 1989
Mevr. G. Huizinga-Kokkelkoren (Trautje) 1921 2010 lid sinds 1994 voorzitter Sociëteit St. Lambertus
Dhr. F.P.A.M. Bemelmans (Frans) 1953 2010 28 april lid bestuurslid Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Sinds 1985 als vrijwilliger betrokken bij hulptransporten
Dhr. F.G.M. Sluijsmans (Frank) 1951 2010 28 april lid Vrijwilliger voor KWF Kankerbestrijding, afdeling Kerkrade, Stichting Muziekschool Kerkrade (SMK), Stichting Spinal Cord Europe Education & Research (SCEER), Stichting Cultuurbehoud Haanrade, VVE Residentie Domina Kerkrade en de personeelsvereniging van de gemeente Kerkrade
Mevr. G.J. Rademakers-Schaeps (Gertie) 1943 2010 28 april lid Vrijwilliger Oudervereniging basisschool d’r Durpel, parochie St. Martinus, Hospice de Mantelhof
Dhr. F.W.H. Hamers (Frans) 1931 2010 29 april lid Vrijwilliger Vincentiusvereniging H. Catharina Holz, ziekensectie Holz, Heemkundevereniging De Bongard, CV de Woeësj-joepe in Simpelveld
Mevr. M.T. Brauwers-Senden (Ria) 1940 2010 29 april lid Vrijwilliger Impuls sinds 1969 en de Seniorenraad
Dhr. A.H.W. Haan (Bert) 1950 2010 29 april lid Vrijwilliger bij Eerste Kerkraadse Philatelisten Vereniging (EKPV) en Mandolinevereniging Napoli
Dhr. J.L.G. Strüfer (Jo) 1944 2010 29 april lid Vrijwilliger Harmonie Ste. Marie Kerkrade Gracht, oprichter buurtvereniging d'r auwe sjpoorplai, bestuurslid bloemenvereniging Margriet, WMC
Dhr. A.G.M. Hensgens (Toine) 1950 2010 29 april lid Vrijwilliger Tafelvoetbalbond Zuid Oosthoek, penningmeester Tafelvoetbalclub Blue Angels en TVC Petit Boys, Buurtvereniging Op de Knip, Buurtvereniging d'r auwe sjpoorplai, lid van de raad van elf van Vasteloavendsverain Kirchroa-West, seniorenblad Impuls en Ing hank hulp
Mevr. M.G.S. Hendrikx-Herpers (Bila) 1939 2010 29 april lid Penningmeester Gemengd Kerkelijk Zangkoor Kaalheide en lid kerkbestuur parochie H. Jozef Kaalheide
Dhr. H.J. Arnolds (Huub) 1943 2010 29 april lid Vrijwilliger Voetbalvereniging F.C. Kerkrade-West en Servicegilde Landgraaf
Brauers, André 1948 2010 lid Gemeenteraadslid
Fischer-Otten, Annemarie 1953 2010 lid Gemeenteraadslid
Wim Muller 1960 2010 lid Gemeenteraadslid
van Oijen, Gerrit 0000 2010 lid Op 29 october 2010, Gemeenteambtenaar
Rouschen, J.M. 0000 2009 lid
Kochs, L.J.M. 0000 2009 lid
Ploum, W.P.J. 0000 2009 lid
Dols, P.J. 0000 2009 lid
Sluijsmans, R.W.J. 2009 0000 ridder
Vaessen, A.J. 1935 2009 lid Alex, 2 maart 1935 - 15 juni 2013, Ere-lid IVNKerkrade
Twan Cratsborn 1941 2009 lid
Buck, Jos 0000 2009 lid
Gerda Rutten-Sangen 1932 2009 lid vrijwilligerswerk Hoog Anstel
Wiel Sangen 1935 2009 lid vrijwilligerswerk Hoog Anstel
Schäfer, Bart 0000 2009 lid
Frank Vos 0000 2009 ridder bestuurslid Unie Kring Kerkrade)
Tieny Hermans-Starmans 0000 2009 lid
Jo Hodiamont 1943 2009 lid
Ritten, WJG, Wiel 1927 2009 lid
Bos, JHC 0000 2009 lid
Derksen, AMJ 0000 2009 lid
Engels-Souren, M 0000 2009 lid
Ferwerda-Peters, GAM 0000 2009 lid
Giessen, MJWLM 0000 2009 lid
Lindelauf, FCH 0000 2009 lid
Mennens, WH 0000 2009 lid
Peters, PM 0000 2009 lid
Plag-Van der Lee, M 0000 2009 lid
Stahl-Paffen, A.E.J. 0000 2008 lid
André Coumans 1949 2008 Ridder
E.M.J. Siegers 0000 2008 lid
F. Finders 0000 2008 lid
J.H.M. Handels 0000 2008 lid
N.J.G.B. Wolter 0000 2008 lid
F.W. van Reimersdahl 0000 2008 lid
Mevr. M.J. Korbel-van der Leek 0000 2008 lid
T.P.H. Dassen 0000 2008 lid
Roverts, Nico 1933 2008 lid
Mevr. W.C.E. Kusters-Soentjens 0000 2008 lid
J.J.J. Caelen 0000 2008 lid
mevr. J. Caelen-Senden 0000 2008 lid
Mevr. B.A. Wiermans-Bodelier 0000 2008 lid
Mevr. M.J.P.G. Bemelmans-Vissers 0000 2008 lid
Chris Splinter 0000 2008 lid
K.W. Klinkenberg 0000 2008 lid
Mevr. M.W.M. Rudolf-Peeters 0000 2008 ridder
Mevr. G.C.C. Rothkrantz-Sonnemans 0000 2008 lid
Mevr. Rouschen-Hanssen, S 1946 2008 lid
Frans Wiertz 1942 2008 Officier Bisschop[11]
W.B. Simons 0000 2007 lid
W.J. Coerver 0000 2007 ridder Voetbaltrainer[12]
J.G. Consten 0000 2007 lid mogeljk in 2008
G.L.M.J. Coenen 0000 2007 lid mogeljk in 2008
Mw. A.H. Derks-Wetzels 0000 2007 lid
J.W.J. Doveren 0000 2007 lid mogeljk in 2008
W.F.A. Essers 0000 2007 lid mogeljk in 2008
J.M.P.G. Essers-Van Laar 0000 2007 lid mogeljk in 2008
J.N. Franssen 0000 2007 lid mogeljk in 2008
P.M.E. Lürken-Schlangem 0000 2007 lid mogeljk in 2008
J.H.W. Prevo 0000 2007 lid
J.W.A Vinders 0000 2007 lid
Claus Bischoff 1930 2007 Onbekend Overleden in 2017
K.J. Honings 0000 2007 lid
P. Kousen 0000 2007 lid
D.R.F. Houtema 0000 2007 lid
Fr.J.G. Steffan 0000 2007 lid
J.A. Hanssen 0000 2007 lid
H.J.G. Kockelkorn 0000 2007 lid
J.N.H.H. Leusink 0000 2007 lid
G.J.H. van de Gaar 0000 2007 lid
M.W. van der Weerden 0000 2007 lid mogeljk in 2008
Jack Vinders 0000 2007 lid
E.S.J.A. Brudnitzki 0000 2006 lid
Mw. A. Kousen-Jansen 0000 2006 lid
A. Jansen 0000 2006 lid
J.P. Cremers 0000 2006 lid
J.H.G. Spitz 0000 2006 lid
Mw. A.B. Perquin-Pelzer 0000 2006 lid
P.J. Heltzel 0000 2006 lid
J.L. Gijsbers 0000 2006 lid
L.J.W. Reubsaet 0000 2006 lid
P.J. Mijnes 0000 2006 lid
Fr.L. Diels 0000 2006 lid
G. Zimmermann 0000 2006 ridder
E.H.J. Palmen 0000 2006 lid
Zeeuwen, A.J.W.M. 0000 2006 ridder
Mw. E.C.C.J. Bremen-Munsters 0000 2006 lid
P.J.J. Wouters 0000 2006 lid
mw G.J.F. van den Boom 0000 2006 lid
J.P.A. Bremen 0000 2006 lid
J.A.L. Cornelissen 0000 2006 lid
J.W. Giesen 0000 2006 lid
M.V.J. Jansen 0000 2006 lid
J.M. Kremeres 0000 2006 lid
J. Plum 0000 2006 lid Hij overlijdt op 11 februari 2007
M.H. Schins 0000 2006 lid
J.G. Scholten 0000 2006 lid
A.H. Wiermans 0000 2005 lid
F.J. Kelleter 0000 2005 lid
J.J.F.M. Schillings 0000 2005 lid
F.J.M. Kluijtmans 0000 2005 lid
M.M.H. Prevo 0000 2005 lid
Th.F. Vankan 0000 2005 lid
mw H.M.M. Hendrix-Jeurissen 0000 2005 lid
C.J.M. Havenith 0000 2005 ridder
M.J. Klinkenberg 0000 2005 lid
A.A.G. Amkreutz 0000 2005 lid
K.J. Quaedflieg 0000 2005 lid
A.H.M. Janssen 0000 2005 lid
J.B.B. Janssen 0000 2005 lid
mw M.O. Ploum-Esser 0000 2005 lid
Rouette, J.J. 0000 2005 lid
M.H.G. Hinzen 0000 2005 lid
P.J.L. Coonen 0000 2005 lid
R.J.A. Janssen 0000 2005 lid
G.H.M.L. Manderveld 0000 2005 lid
J.C. Nas 0000 2005 lid
mw M.H.H. Nas-Soeters 0000 2005 lid
J.A.M. Offermans 0000 2005 lid
mw A.W. Schoormans-Penders 0000 2004 lid
W.M. Frings 0000 2004 lid
M.P.J. Brull 0000 2004 lid
mw J.H. Hendrikx-Blom 0000 2004 lid
G.P.M. van den Bongard 0000 2004 lid
H. Thomas 0000 2004 lid
mw A.J. Zegel-Riepen 0000 2004 lid
mw Anna Maria Antonia Schoonhen-Görtzen 1937 2004 lid Vrijwilliger bij de Knutselkids. Zij overlijdt op 25 december 2017[13]
G.J.J.M. Krewinkel 0000 2004 lid
J.J.M. Vinders 0000 2004 lid
J.H. Engels 0000 2004 lid
M.E.B. Kedzierski 0000 2004 lid
mw A.M.H.H. Steffann-Horsch 0000 2004 lid
Rouschen, Harrie 0000 2003 29 april ridder
Deckers, Arno 0000 2003 26 april lid
M.G.J. Bück 0000 2002 lid
Jo Sistermanns 0000 2002 ridder
Jo (JJM) Sampermans 0000 2002 lid
Geurts, Theo 0000 2002 lid
A. Kool 0000 2001 lid
W.J. Schurgers 0000 2001 lid
Huijten, J. 1925 2001 lid
Jo Eenens 1932 2001 Officier

1991 - 2000

? Naam Geboren Uitreiking Orde Opmerking
Corrie Urlings-Ploum 0000 2000 lid vrijwilliger Gemengd Koor Con Amore
Weijer, H.J.M. van de 0000 1999 11 september ridder bestuurslid diverse verenigingen
Harrie Vroomen 0000 1997 lid bestuurslid, kerkmeester
Simon, J.H. 1933 1996 ridder bestuurslid
H.J. Budie 0000 1994 lid 40 jarig (bestuurs)lidmaatschap Skatvereniging D'r Klinge Jong
Wim van Kerkhof 1932 1992 Officier Commissaris van de Gemeentepolitie van Kerkrade

1981 - 1990

? Naam Geboren Uitreiking Orde Opmerking
Ir. ERT Janss 0000 1988 november officier Directeur stichting Werkvoorziening Particuliere Mijnen, bestuurslid Gezinszorg en Maatschappelijkwerk Nieuwenhagen/Eygelshoven, bestuurslid LTS Schaesberg, bestuurslid ziekenhuis Kerkrade, bestuurslid Stedelijke Werkgroep ouderenbeleid Kerkrade
Wiel Bremen 1925 1987 officier
Buck, Lei 0000 1982 ridder Directeur Zuid Limburger (weekblad)

1941 - 1950

? Naam Geboren Uitreiking Orde Opmerking
Mühlen, Heinrich J. van der 1887 1950 Officier Directeur Rolduc

1921 - 1930

? Naam Geboren Uitreiking Orde Opmerking
L. Offermans 0000 1928 Ridder Commissaris van de politie
N. Nievelstein 0000 1928 Ridder Bedrijfsinspecteur van de Domaniale Mijn

0000 - 0000

? Naam Geboren Uitreiking Orde Opmerking
Men Paffen 1930 0000 lid lid Harmonie Sainte Marie Gracht
Degens, Jeu 1928 0000 lid Hij is mogelijk tot ridder benoemd
Thelen, Jeu 0000 0000 lid bestuurslid, gemeenteraadslid
Frans Willem Essers 1924 0000 lid (1924-2011), lid Harmonie St. Aemiliaan
Everhartz,_Mai 1929 0000 ridder
Jules Liébin 0000 0000 ridder
Wouters, Guus 0000 0000 ridder
Matti, Oscar 0000 0000 ridder
Mia Vulkers-Keulers 1934 0000 lid Mia overlijdt in 2014
Jo Zegers 1924 0000 lid ON in zilver. Jo overlijdt op 23 februari 2015
Cap Salden 1931 0000 ridder
Lei Hermans 1936 0000 ridder
Martin Hanneman 1922 0000 lid
Arnold (Arno) Karel Baumann 1940 0000 Ridder Kerkrade 21 mei 1940 - Heerlen, 15 augustus 2016 [14]
Hub Meens 0000 0000 Ridder 0000 - Kerkrade, 27 november 2016 [15]
Mathijs Joseph Ritt[16] 1889 0000 Ridder overleden op 17 juni 1959, gehuwd met Anna Maria Cecilia Hermans
Hendrik Antoon Willem (Henk) de Vries (Dr. Ir) 1935 0000 Ridder Kerkrade, 24 april 1935 - Beek, 6 januari 2018[17]
Clairy Engels-Noppers 1927 14 september 0000 lid Clairy overlijdt op 13 mei 2018[18]
Jo Bex 1938 0000 lid Jo overlijdt op 28 december 2018[19]

Eremedaille

? Naam Geboren Uitreiking Grad. Opmerking
Frans Nickel 1904 0000 zilver
Jules Liébin 1877 0000 goud
Bischoff, Jo 1928 0000 zilver
Tillaard, Mathieu van den 1944 1993 zilver
Sjeng Kikken 1930 0000 Overleden op 27 februari 2015, Ere-lid van Fanfare St. Barbara
Frans Leclaire 1932 0000 zilver Overleden op 12 februari 2017[20]
Maria Sträter 1925 1982 op 29 april goud [21]

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

 1. Limburger dd 20171103 pg Regio 3
 2. Limburger dd 20171014 pg 7
 3. De Limburger dd 20170911
 4. http://gezien.nl/kerkrade/nieuws/koninklijke-onderscheiding-voor-sjaak-jansen-en-alois-hensgens dd 18-6-2017
 5. http://www.1limburg.nl/lintjesregen-2017-2-onderscheidingen-kerkrade dd 20170426
 6. http://www.1limburg.nl/lintjesregen-2017-2-onderscheidingen-kerkrade dd 20170426
 7. Limburger dd 21-1-2017
 8. http://gezien.nl/kerkrade/nieuws/koninklijk-onderscheiding-pierre-rietrae dd 25-9-2016
 9. Dagblad e Limburger dd 20181229
 10. Dagblad de Limburger dd 20180116
 11. Senior bledsje, jrgng 18, nr 2 pg 12
 12. Kerkrade Onderweg deel 20
 13. Dagblad De Limburger dd 20171227
 14. Overlijdingsadvertentie in De Limburger dd 17-8-2016
 15. De Limburger dd 29-11-2016
 16. Overlijdingskaart in archief
 17. Dagblad de Limburger dd 20180110 pg Regio 4
 18. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2132225343679548&id=100006763099409 dd 20180516
 19. Dagblad de Limburger dd 20181231 pg 18
 20. Limburger dd 15-2-2017
 21. Kerkrade Onderweg deel XX pg 125