Jeld rejiert de welt

Toneelstuk,

Dit is een vertaling van het oorspronkelijke toneelstuk: Besuch einer alten Dame, geschreven door de Zwitser Friedrich Dürrenmatt (Konolfingen, Bern, 1921-1990) in 1956.

Het originele stuk is een tragi-komedie. Het is het groteske verhaal van een schatrijk geworden vrouw die naar haar verpauperde geboortedorp terugkeert, en belooft grootschalige economische bloei te bewerkstelligen door zelf de fabrieken op te kopen. Dit alles op één voorwaarde: de man die haar indertijd zwanger maakte en haar vervolgens in de steek liet, moet eraan. Een apocalyptische wraakcampagne ontstaat, waarbij de oude man zich uiteindelijk opoffert voor het heil van de economie. Dit zoeken naar evenwicht in een moderne samenleving is een belangrijk thema bij Dürrenmatt.

De vertaling wordt geschreven door Stelsmann, Hans. Het stuk wordt in 1993 vier keer in het najaar uitgevoerd door Toneelvereniging Excelsior, met onder andere Vinders, Jack en Muller-Van de Berg, Miep.