Jef mar jaas!

Info: Jef mar jaas!
Jaar: 1957
Componist: Willy Scheren
Schrijver: Joep Wetzels
Publiek Domein: Nee[1]
Info: }

Inzending voor de Sjlajerparade van 1957[2][3]

Leefste luu huu zitse vier
In de patsj mit d'r verkier
Alles sjeet hu óp d'r kop
A jidder ek sjteet sjtop
Sjilder, piel en flikkerlit
Bau tse tselle nit
Dat maat hinger 't autosjtuur
Alles tuureluur

REFR
Jef mar jaas, jaas, jaas, los mer joa
Mar zoeë lang wie 't lit óp jreun bliet sjtoa
Weëd 't roeë, roeë, roeë da prems aaf
Zons maats doe nog sjtukker mit inne paaf

Inne auto hat d'r Frens
Drop betsaalt is jinne tsents
Sjtelt zich aa wie inne heer
Mar broeëzet wie inne beër
Ziet jee sjild of tseebra-sjtrief
Jee trotwaar noch zief
Jidderinne ruft dierek
Kiek ins wat 'ne jek

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Boek: De jesjiechte van d'r KVV ... pg 211
  3. stembriefje sjlajers 1957