Jan Steenstraat

Haanrade,

Deze straat verbindt de Haanraderweg met de Rembrandt van Rijnstraat. De naamgeving dateert van 9 juli 1965. De straat is genoemd naar de Nederlandse schilder Jan Havickszoon Steen.


Jan Steen

Jan Havickszoon Steen is in 1625 te Leiden geboren en aldaar overleden in 1679. Over het geboortejaar bestaat vooralsnog geen duidelijkheid, het jaartal 1626 wordt ook aangetroffen. De schilder schildert met name de volkse samenleving en de daaruit voortvloeiende gebruiken. Hij huwt eerst Margriet, de dochter van Jan van Goyen en later Maria van Egmont.