Buck, Jan-Willem

(Doorverwezen vanaf Jan-Willem Buck)
Ouders Ouders
  1. Wim Buck
  2. Marga Mickartz
  1. onbekend
  2. onbekend
Buck, Jan-Willem X Marian
0000
Kwartierstaat:
Jan-Willem Buck


Ondernemer,

Jan-Willem Buck wordt als Jan-Willem I, stadsprins van Kerkrade in 2013 van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. Zijn wapenspreuk is:

Óch al zunt vier bauw alles kwiet
D’r vasteloavend i Kirchroa deë bliet

Jan-Willem is neef van Jos Buck, kleinzoon van Buck, Lei en zoon van Wim Buck. Neef Buck, Leon wordt prins in 2001. Verder is hij lid van:

Verder