Ja went jans Kirchroa sjoenkelt

Info: Ja went jans Kirchroa sjoenkelt
Jaar: 1986
Componist: John Quadflieg
Schrijver: Magda Quadflieg
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Uitgevoerd door de Rodazangers Sjlajerparade 1986[2]}


REFR.
Ja went jans Kirchroa sjoenkelt, dant zunt vier bei-ee
D'r janse zaal kleËft dan wie klette vas an ee
Ja went jans Kirchroa sjoenkelt veule vier os ee
Vier blieve allenäu drei daag lank óp de bee

Sjoenkel noa links en sjoenkel noa reëts
Hod diech doch nit zoeë sjtief wie ing keëts
Och ózze road deë vräud ziech hu
D'r president is sjtoots óp zieng lu
D'r nuie prins sjteet óp d'r dusj en deet an alles mit
Sjoenkel noa links en sjoenkel noa reëts, verjès de sjtiemoeng nit

Sjoenkele dat kent hei jiddes kink
Dat kunt viellaich van deë Heëlesje wink
Sjtiemoeng dat sjrieft me bei ós jroeës
Dat is nog jet oes de janse auw doeës
Sjtut noe mer allenäu ins óp en dut ins richtieg mit
Sjoenkel noa links en sjoenkel noa reëts, verjès de sjtiemoeng nit

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1986 pagina 1