Jód jewisse

Zangvereniging,

De oprichtingsdatum van deze close-harmony groep ligt in 1995.

In 2006 houdt de groep op te bestaan. De opheffingsdatum wordt al bij de start vastgelegd, 11 jaar, geen jaartje meer. In 1997 werken zij mee aan de realisatie van Kirchröatsjer Sjpetsiejalietete deel 5. In 2010 gaat een deel van de leden verder onder de naam D'r Wiesse Sjwaam.