Inventaris van de archieven der gemeente Kerkrade 1795-1946

Boekwerk,

Dit boek wordt in 1986 uitgegeven door Gemeente Kerkrade en is samengesteld door J.F. Driessen[1].

De hoofdstukindeling noemt de Inleiding, de Inventaris (waaronder het archief van de gemeentesecretarie) en de archieven van andere organisatiedelen als het kadaster, de brandweer en andere. Tenslotte bevat het boek een index.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Colofon van het boek