Ing wieëtsjaf wieër

Info: Ing wieëtsjaf wieër
Jaar: 1987
Componist: Combo de groene long
Schrijver: Combo de groene long
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Deelnemer Sjlajerparade seizoen 1987 - 1988[2]. Uitgevoerd door Combo de groene long. Andere deelnemers in 1987}
Vers
't Weëd jezaad: D'r appel velt nit wied van d'r boom
D'r um hant vier heem och allenäu d'r zelfde kloon
D'r pap, de mam, vier allenäu, vier trekke noen en dan
Durch weer en wink i polonès jans durch 't Roderlank
Me mot ja d'r vuur zurje dat os weëd bei je braad
Koeltoer en wat och wiechtieg is, wie sjpas ziech weëd jemaad

REFR
Ing wieëtsjaf wieër, Ing wieëtsjaf wieër
Vier zage hei jeweun adieë en junt ing wieëtsjaf wieër
Ing wieëtsjaf wieër, Ing wieëtsjaf wieër
Vuur junt noen werm ing kieër, jeweun ing wieëtsjaf wieër

Ee dink wil iech nog zage, Dat mos miech van 't hats
Ós mam die hant vier doch zoeë jeer dat is een jroeëse sjats
Ze waat duks mit 't èse, al hat dat jinnen tswek
Den ieër vier werm ins heem zunt, Is d'r worm in 't besjtek
Ze zits de heem tse wade, al wees ze jans jenauw
D'rek jeet besjtemd d'r tillefong en huet durch d'r radauw:

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Programmaboekje 1987-1987 pagina 11