Ing plank vuur d'r kop (2)

Info: Ing plank vuur d'r kop (2)
Jaar: 0000
Componist: Jo Offermans
Schrijver: Jo Offermans
Publiek Domein: Nee[1]
Info: [2]}


Refreng:
I Kirchroa hant ze allemoal eng plank vuur d'r kop
En ee klone päksje a en ee hutsje op
Ja, ezoeë loofe ze bij os rónk
en ezoeë hoade ze zich jezónk
In d'r zelfde jank, loofe ze hank i hank
Ja, dat wead bij ós jedoa, in ós sjun Kirchroa

Hingt dan November in jen loeët
dan weëd flot d'r kloon eroes jezoeët
Want dan is het werm ezoeë wiet
want op d'r 11e bejint de sjunste joarestsiet
Dan zinge en loofe ze erm in erm
en dan zinge ze dizze Carnavals hit werm

Is dan endlich de vasteloavend doa
da roffe vuur i Kirichroa
het jans bekende woad "alaaf"
I Kirchroa bis Sjeveemet en och d'r berg eraaf
Dan zinge vuur bis deep in de naat
het lid woar vuur ezoeë lang hant op jewaad

En is da werm d'r esjermitwoch doa
zinge vuur da, of stunt v'r op enne knoa
Da waade vuur jeweun werm bis nieëgstes joar
Dan zinge vuur durch bis vuur d'r va krieë eng bloar
En dan zinge vuur werm der hit
Leef lu zingt noen maar allemoal ens mit

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst (al dan niet Publiek Domein) is afkomstig van de website http://www.limburgzingt.nl van Hilde Widdershoven.