Ing keäts in d'r duuster

CD,

Deze CD van Weerwaas wordt uitgegeven in het najaar van 1992. Aan de opnames (van juli tot en met oktober) wordt door vele (zo'n 200) kerkraadse artiesten meegewerkt. Op 10 december 2017 wordt een deel van de nummers uitgevoerd in het theater door het Kerkraads Fanfare Orkest[1]. De titel van die uitvoering is in de actuele spelling: Ing keëts in d'r duuster[2].

 1. Ing keäts in d'r duuster, Detsember
 2. Tsinterkloas en sjwatse Piet, Carillon
 3. De tsiet, Familieë Deitz
 4. De langste naat, Weerwaas
 5. Sjneiman, Breuer, Christianne
 6. Krisboom, De Krisbölsjer
 7. Sjik miech inne engel, Rob Deurenberg
 8. Wen de kapelle sjpille, St. Jozef
 9. De krisnaat, Rotary Kirchroa
 10. Krismes, Lucas Lambertus
 11. Alling mit krismes, Kemp, Regina
 12. Oad joar, Crombacher Muzikanten
 13. Tswellef oer, John Quadflieg & Trumpet Sisters
 14. Jelukzieëlieg neu-joar, Tim en Loes Bahnen
 15. Wegkemen, Arno Deckers
 16. De sjroet, Petra Kaiser
 17. Vier 't leäve, Kriekband
 18. De trom, Frans Haselier

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

 1. Via Kerkrade dd 20171206 Pg 3
 2. http://www.kerkraadsfanfareorkest.nl/ing-keets-in-dr-duuster/ dd 20180627