Ing Klingiegheet

Boekwerk,

Het boek van Haselier, Frans verhaalt van de belevenissen van een Kerkraadse tweeling. De subtitel luidt: Krrrtute Vram Peng. Het verschijnt in het najaar van 2005.