Beitel

(Doorverwezen vanaf Industrieterrein Beitel)

Straatnaam

De straat is genoemd naar het voormalige buurtschap Beitel (buurtschap). De datum van de naamgeving van de straat is onbekend, zij is van oudsher bekend.

Industrieterrein

Dit is een industrieterrein aan de zuid-kant van Kerkrade. Het Bedrijventerrein heet anno 2016 Bedrijventerrein Spekholzerheide. Oorspronkelijk maakt dit industrieterrein deel uit van een groter geheel waar nu nog delen van in de Gemeente Simpelveld liggen. Op dit terrein liggen tussen 2006 en 2016 de 2 windturbines Briareus en Gyges. De herkomst van de naam van het terrein is vooralsnog onbekend.

Bedrijventerreinen