In de büt (sjlajer)

Info: In de büt (sjlajer)
Jaar: 1987
Componist: Paul Weelen
Schrijver: Paul Weelen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Deelnemer Sjlajerparade seizoen 1987 - 1988[2]. Uitgevoerd door Weerwaas. Andere deelnemers in 1987}
REFR
In de but, In de but, In de badebut
Joa doa hant vuur ummer lol
In de but, In de but, In de badebut
Joa doa is ós nuus tse dol
Vier kanne jet verdrage
Vier zunt nit wassersjui
En van al dat laache
Weëde vier nit mui
In de but, In de but, In de badebut
Joa doa hant vier ummer lol

In de kuche sjtong de but
En d'r vriedieg woar d'r daag
D'r inne noa d'r angere
Jong de janse kingersjaar
In hetzelfde wasser
Woeëte vier sjun ring
Van kóp bis vós en alles d'r tusje in

Noen sjteet ing jroeëse but
Bauw uvveral in d'r zaal
Inne reedner kunt ós wèsje
Dat is doch jans normaal
Heë weesjt ós flink de oeëre Jieëft ónger-wasser-sjtich
Mar ummer mit inne laach óp 't jezich

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Programmaboekje 1987-1987 pagina 21