Iech han inne ek aaf

Info: Iech han inne ek aaf
Jaar: 1985
Componist: Ummer d'r Neaver
Schrijver: Ummer d'r Neaver
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]. In dat boekje ontbreekt van de regel V'r sjweëve, sjoenkele, 'ne meter boave jen eëd het eerste deel.}

De winnende sjlajer van dat 1985

REFR
Iech han inne ek aaf, iech han ze nit mieë nui
Inne kóp wie inne blommepot, 't janse joar i blui
't janse joar d'r óptsog oes, 't janse joar nit mui
Iech han inne ek aaf, iech han ze nit mieë nui

Wels doe mienge vrunk zieë, zing da mit miech mit
Da zinge vier tsezame d'r allernuitste hit
Vuur laache sjpringe maache sjpas, dat is miech alles weëd
Zaag dat iech inne ek aaf han en iech jef diech da reët

Zaag wels doe mieng vrvundin zieë, jef miech dan dieng hank
Da junt vier tsezame jans noa kloneland
V'r sjweëve, sjoenkele, 'ne meter boave jen eëd
Zaag dat iech inne ek aaf han en iech jef diech da reët


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina 15