Iech han doch koale besjteld

Info: Iech han doch koale besjteld
Jaar: 1985
Componist: Nico Ploum
Schrijver: Nico Ploum
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Uitgevoerd door Regina Kemp. De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]}
REFR
Iech han doch koale besjteld en jinne poef
Me ziet jing koale, me ziet alling mar poef
Iech han doch koale besjteld en jinne poef
Me ziet jing koale, me ziet alling mar poef

De koale, 't jedeks, d'r sjlaam, 't woar alles ópjesjtaocht
De mam die hauw de letste daag óp knudsjevuur jekaochd
D'r pap jong noa d'r koaleboer, besjtald d'r betste koal
Mar jinne poef dat zag iech diech, zoeë wie de letste moal
Ocherm heë braat ing kaar mit koal, nog sjlimmer wie de letste moal

Die kaar óp d'r trotwaar jekiepd, De hoesduur oes 't sjlaos
D'r poef loog óp 't kleiersjaaf, 't kratset in d'r haos
De oma die vool in d'r hos, D'r oop besjloog d'r bril
De mam die kroog 't an 't hats, Woar wies en muesjens-sjtil
Noen evvel sjprong d'r pap de kwint
Wat dat miech doch vuur zaache zunt


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina x