Iech han de träot, vol mit vasteloavend

Info: Iech han de träot, vol mit vasteloavend
Jaar: 2004
Componist: Ruud Merx
Schrijver: Ruud Merx
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2004[2]. Uitgevoerd door Hótvollee}


REFR
Iech han de träot, vol mit vasteloavend
Alles wat iech bloas en sjpil, karnaval is wat iech wil
Jef miech ing träot en doe Hüetsj de moeziek sjalle durch os Kirchroa
En ing valsje noeët is och sjun
Wen iech jans hel träote don
Iech han de träot, vol mit vasteloavend
't janse joar durch dik en dun

't is ja nit dat iech nuus angesj zage weul
Mar al wat iech vertselle don is flauwekul
Ja, en witste wie dat kunt?

Vruier óppen sjoeël zose vier bijenee
In de klas doa woar 't inge durcheree
Ja, en witste wie dat koam?

Jidder wèch da jon iech noa die träterij
Leve jong, dat jieëft miech doch ing zouwerij
Ja, en witste wie dat kunt?

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2004 pagina 23