I jidder hoes d'r kloon eroes

Info: I jidder hoes d'r kloon eroes
Jaar: 1991
Componist: Henk Struver/Frans Ozek
Schrijver: Henk Struver/Frans Ozek
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}
REFR
I jidder hoes d'rkloon eroes
D ejanse sjtad die zingt en broest
Drei daag lank junt vier tse vos
Alaaf dat is noe ozze jros
Kirchroa sjteet óp d'r kop
En jidderinne is beklopt

Iech wees nit wie 't kunt, in mie hats doa brent e vuur
alaaf alaaf alaaf
Dat han iech jiddes joar mit vasteloavend vuur de duur
alaaf alaaf alaaf
Dan sjleet d'r blits miech in d'r boam
en pak miech óp mit d'r janse kroam

De pruuk kunt oes 't sjaaf, d'r kloon hingt in d'r jank
alaaf alaaf alaaf
Oad en jonk die wille joa de träot al in de hank
alaaf alaaf alaaf
Dan sjleet d'r blits miech in d'r boam
en pak miech óp mit d'r janse kroam

Zoeëlang vier kenne sjpringe da blieve vier jezonk
alaaf alaaf alaaf
Zoeëlang vier kenne zinge da veule vier os jonk
alaaf alaaf alaaf
Dan sjleet d'r blits miech in d'r boam
en pak miech óp mit d'r janse kroam


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 17