Hub

Fb-centrumplan-gemeentekerkrade-20171125.png

Samenwerkingsverband,

In het najaar van 2017 starten de Openbare Bibliotheek, Parkstad Limburg Theater en Muziekschool Kerkrade een samenwerkingsverband onder de naam Hub[1]. In sommige publicaties [2] wordt ook het culturele middenveld genoemd als partner. Het is vooralsnog onduidelijk uit welke elementen dit bestaat.

De naamgeving door Communicatiebureau DOOR is ontleend aan[3]

  • een andere naam (vertaling) voor spil, as. Hier wordt verbinding gelegd tussen bezoeker en programma;
  • de lokale mans-naam voor Hubert;

Criteria voor de naamgeving zijn: [4]

  • moet een breed draagvlak genereren;
  • ieder (regionaal en (inter)nationaal) moet zich ermee kunnen identificeren;
  • heeft meerwaarde door de samenwerking;

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Kerkrade dd 20171018 pg 3
  2. Senior Bledsje jrgng 18 nr 4 december 2017 pg 18
  3. Via Kerkrade dd 20171018 pg 8
  4. Senior Bledsje jrgng 18 nr 4 december 2017 pg 18