Holzbroek

Dit gebied ligt rond 1910 in de nabijheid van de huidige Holzbroekstraat bij de muur van de mijn Willem-Sophia. Het is het gebied tussen de tegenwoordige Batastraat en de Hoeve Schifferheide, noordelijk langs de Schifferheidestraat.

Algemeen

De benaming Holzbroek duidt op drassig land dat met hout begroeid is. De bebouwing (12 panden in 1910) in het gebied is inmiddels gesloopt bij de uitbreiding van de mijn. In de directe omgeving liggen rond deze tijd ook de buurtschappen Vloes en Ül. De toponiemen-kaart van de Kirchröadsjer Dieksiejoneer spreekt van d'r Hootsbroch.

Wandelpark

De parkaanleg vindt plaats in de veertiger jaren van de 20e Eeuw. Het wordt het vroegere Hiltterrein, genoemd naar de aldaar in het begin der dertiger jaren gehouden Handels-, Industrie- en Landbouwtentoonstellingen. Het ligt dan tussen de tegenwoordige Holzbroekstraat en Uilstraat. Nadien wordt hier vanaf 15 augustus 1953 een speeltuin geopend[1]. Nu is het gebied dienstbaar aan de sport- en recreatie-activiteiten. De Parkstraat is naar dit wandelpark genoemd.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Limburgsch Dagblad dd 19550722