Hoeve Spekhof

Deze ligt zuidelijk van de Heerlenersteenweg tegenover de splitsing waar de Valkenhuizerlaan begint. Zij is in 1967 afgebroken, het woonhuisgedeelte is in 1980 afgebroken.

De naamgeving van Hoeve Spekhof is van de jaren 30 uit de 20e Eeuw. Eerder benamingen zijn Spekholz, Specholtz (12e Eeuw), Spechout (rond 1400), in Speckeser hoeff (17e Eeuw) en Oberspekholz (18e Eeuw). De Spekhofstraat is naar deze hoeve genoemd. Het Spek uit Speck betekent

  1. volgens het Middel-Nederlands, het zachte hout tussen de schors en kern van een boom;
  2. specke, rijsthout. Dan is het Spekhos een kreupelbos geweest.

Volgens een oorkonde uit 1108 laat de Graaf Saffenburg, Adolf van het Spekbos ontginnen en er deze hoeve bouwen. De hoeve wordt dan naar het bos genoemd. Met het huwelijk van Saffenburg, Mathilde van met Hendrik II van Limburg in 1136, behoort het ontgonnen gebied vanaf 1139 tot Limburg. In 1151 wordt volgens de Annales Rodenses een deel van het gebied geschonken aan Rolduc. In 1202 wordt het gebied (het deel vanaf het bos tot aan de huidige Locht) geschonken aan Rolduc. Op een vooralsnog onbekende datum daarna is ook de hoeve aan Rolduc geschonken.