Het Geheime Licht

Dit boekwerk verschijnt op 20 maart 2006.

Het wordt geschreven door Tonnaer, Gerda en de foto's zijn voornamelijk van Hub Koken. Het boek handelt over de kerkramen van het priesterkoor van de Abdijkerk van Rolduc. De teksten in het boek zijn tweetalig: Nederlands en Duits. Tijdens de presentatie wordt tevens een voordracht gehouden door Mariëtte Paris - Vankan, kunsthistorica.