Finkers, Herman

(Doorverwezen vanaf Herman Finkers)

Cabaretier,

Deze twentse cabaretier doet in zijn theatershow Kalm aan en Rap een beetje de uitspraak: Kerkrade is het grootste taalparadijs van Europa.

Het fragment is hier beneden weegegeven. De eerste versie is een versie zoals die in het Wijngracht Theater is opgenomen. De oorspronkelijke bron hiervan is niet meer te achterhalen. De geluidskwaliteit daarvan is niet goed, maar geeft een beeld van de reactie van het Kerkraadse publiek. Herman brengt deze show op 9, 10 (extra voorstelling) en 11, 12, 13 november 1999. De tweede versie is medio April 2000 opgenomen in De Twentse Schouwburg in Enschede. Het fragment is kwalitatief beter en ook langer.

Jekke Beëtes

Onderstaande tekst is afgeleid van het eerste, kerkraadse, fragment. Aan de linkerkant staat de letterlijke, gesproken tekst en rechts staat de vertaling in het dialect. De dialecttekst is daarbij in het nederlands vertaald.

Transcriptie Vertaling
Daar, Dames en Heren,
ligt het grootste taalparadijs
van Europa: Kerkrade.
Kijk, ik mag ontzettend graag met open oren
door uw stad lopen.
Echtwaar, het is of je door Japan loopt.
Doa, Dame en Here,
ligkt 't jruëtste sjproachparadies
va Europa: Kirchroa.
Kiek, Iech darf d'r erg jeer
met aofe oeëre durch üng sjtad lofe.
Echt woar,
't is jraat als of-ste durch Japan leufs.
Ik versta er heel weinig van.
Zeg maar ... nou, niks eigenlijk, 
van dat K.. euh, van dat Kir .. Kirchroadsj.
Maar ik vind het,
ik vind het zo'n verschrikkelijk mooie,
mooie taal om te horen. Ik vind het ...
Iech versjton d'r nit vöal va.
Zag mar ... Nou, nieks ejentlieg.
Van dat K .. euh,
van dat Ker .. Kerkraads.
Mar iech ving 't,
iech ving 't zoeng versjrikkelieje sjun,
sjun sjproach um tse hure.
Iech ving 't ...
Ja, begrijpen doe ik het niet,
dus waarom, ik vind het, Kirchroadsj
het klinkt ontzettend mooi.
Ik liep vanmiddag nog door Kerkrade en
toen zei een man tegen mij...
Ik zal het niet helemaal goed uitspreken,
maar hij ..
Het klonk in ieder geval heel mooi
Ja, bejriefe don iech 't nit,
dus woarum,
Iech ving 't Kerkraads,
't klingt enorm sjun.
Iech lofet vameddieg nog durch Kirchroa
en doe zaat 'ne man teje miech.
Iech zal 't wal nit jód oessjprèche,
evvel heë ..
't klonk evvel jans sjun
Ah, Kiek
Dit is d'r jekke Beätus
Doa moeëts nog Louis heesje
en roeë hoare han.
Ah, Kijk
Dat is gekke Bertje
Jij zou nog Louis moeten heten
en rode haren hebben.

Trivia

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Kaml en rap een beetje ISBN-906806505X info: KB van Novella Uitgeverij, pg 23