Hendriks, Wiel

Deze buutereedner, Aintseljenger en organisator van het Carnavalsartiesten Festival wordt geboren op 1 juli 1923.

Het eerste Karnevals Artiesten Festival wordt voor de eerste keer op 20 januari 1983 uitgevoerd. De laatste editie vindt plaats in 1997. Hij ontvangt in 1984 de Zilveren Buut. Hij is (sinds 5 februari 1997) houder van D'r Sjwatse Kater. In 2003 op carnavalsmaandag ontvangt hij van de Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 de jubileum-orde op voordracht van d'r Sjtamdusch va Aintseljenger. Verder is hij vrijwilliger bij het Activiteiten Centrum Kerkrade.