Heilige Antonius van Padua-parochie

Bleijerheiderstraat-20060212-0416.jpg

De Parochie

De parochie is vernoemd naar haar patroonsheilige.

Op 22 juli 1919 wordt Bleijerheide een rectoraat met als eerste rector pater Luchesius Moeskops. Sinds haar oprichting is het bereik van het rectoraat, en later parochie, de wijk Bleijerheide. In 1950 wordt een deel van het rectoraat de zelfstandige Maria Gorettiparochie. Deze handeling wordt in 2004 ongedaan gemaakt en behoort tevens ook de wijk Nulland tot haar bereik. Het recoraat zelf wordt pas parochie op 1 februari 1966.

Haar parochiekerk wordt op 3 october 1932 ingewijd door Monseigneur G. Lemmens. Tussen 1993 en 2006 is L'Ortye, Jos pastoor van deze parochie. Hij wordt opgevolgd door pastoor Andreas Caldelas.

zie ook: http://home01.wxs.nl/~lorty005/

Antonius van Padua

Antonius wordt in 1195 te Lissabon geboren. Zijn eigenlijke naam is Fernandez en stamt uit een rijke adellijke familie. Hij geniet een degelijke religieuze opleiding wordt in 1212 tot priester gewijd. Later wordt hij regulier kanunnik van Sint Augustinus. Kort daarop sluit hij zich aan bij de Minderbroeders. Naar hem wordt de St. Antoniusstraat en het St. Antonius Doctor College genoemd.

Zijn wens is het, om het geloof te verkondigen in Noord-Afrika. Wanneer hij daar ziek wordt, wordt Frankrijk zijn werkterrein en aansluitend Italie. Veel gelovigen vinden door toedoen van Antonius de weg naar het geloof terug. Hij geeft theologie aan zijn medebroeders wat gebeurt op last van Franciscus van Assisi. Hij werkt twee jaar in Rimini en omgeving en daarna in Milaan. Van 1224 tot 1226 preekt hij in Zuid-Frankrijk. Tenslotte keert hij in 1227 in Padua terug.

De preken die hij na laat onderscheiden zich door hun leerstellige inhoud. Antonius overlijdt te Padua in 1231. Nog geen jaar na zijn sterven wordt hij door paus Gregorius IX heilig verklaard. Op 16 januari 1946 wordt hij door paus Pius XII verheven tot kerkleraar.

Hij is de Patroon van:

 • Franciscanen
 • verloren voorwerpen
 • vrouwen en kinderen
 • de armen
 • bakkers
 • mijnwerkers
 • het huwelijk
 • de reizigers
 • de verliefden.

De Patroonsdag is 13 juni.

Hij is de Patroon tegen:

 • schipbreuk
 • de pest en koorts.

Hij is een van de vier heilige maarschalken (bijzondere voorsprekers bij God): Hubertus, Quirinus, Cornelius.