Heilig Hart van Jezusparochie

Parochie,

Algemeen

In het buurtschap Haanrade wordt in 1925 het initiatief genomen voor een eigen kerk. De uit 600 personen bestaande gemeenschap komt daarvóór al samen in een tot kapel verbouwde zaal. Door de moeilijk begaanbare weg vanuit het Wormdal naar Chèvremont is het verzoek om een eigen kerk steeds luider. Op 13 september 1931 wordt de eerste steen gelegd van de rectoraatskerk. In 1932 is de kerk voltooid. In 1963 verwerft het rectoraat de status van zelfstandige parochie.

Bij raadsbesluit d.d. 27 november 1996 adviseert de gemeenteraad van Kerkrade aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de kerk aan te wijzen als beschermd monument. Het kerkgebouw staat op de Gemeentelijke Monumentenlijst.

Parochiekerk

Verder