Heilig Hart van Jezus (beeld)

Markt-ansicht-0000-f.jpg
Pentekening-hingerherjodsruk.png

Het stenen beeld staat sinds 1918 op de kruising Markt, Hoofdstraat, Niersprinkstraat.

De eerste versie van het beeld wordt op 9 october van dat jaar (ook 8 october wordt genoemd als onthullingsdatum) onthuld en ingewijd door deken Schijns. Andere bronnen vermelden Deken Franck. Het is dan eigendom van de St. Lambertusparochie en gemaakt door Cuypers' Kunstwerkplaatsen. Voor het ontwerp tekent Karel Lücker[1].

In eerste instantie staat het beeld ter hoogte van de huidige kapsalon Lataster. Later, in 1937, wordt een nieuw beeld op dezelfde plek geplaatst. Naar alle waarschijnlijkheid door beschadiging van het eerste beeld. Deze oorspronkelijke lokatie van het beeld wordt Hinger Herjods Ruk genoemd. De lokatie wordt in een vooralsnog onbekende periode Wilhelminaplein genoemd. Dit tweede beeld wordt, bij herinrichtings-werkzaamheden van het voetgangersdomijn een aantal keren verplaatst. Op 15 april 1997 wordt het beeld enkele meters richting Niersprinkstraat verplaatst en gedraaid waardoor het richting Hoofdstraat staat. Later, in 2018 wordt op 16 september het eeuwfeest gevierd, ter plekke, met een Openlucht- Eucharistieviering[2][3].

Beelden

Het beeld is opgenomen in het boekwerk Kerkrade, een stad als beeldentuin.


Afbeeldingen

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via limburg dd 20180912 pg 3
  2. Via Limburg 20180808 pg 3
  3. Grenzeloos Contact, parochieblad jrgng 43 nr 9 dd september 2018