Harmonie St. Fransiscus

Studentenharmonie te Rolduc. De Harmonie is in feite een heropgerichte Studentenharmonie Rolduc. Deze heroprichting vindt plaats in 1948.


Dirigenten