Harmonie

Dit woord kan op verschillende manieren uitgelegd worden.

Harmonieleer

De letterlijke betekenis van Harmonie is samenklank, akkoord. Harmonieleer is de leer van de wetmatigheden van akkoordopbouw en akkoordverbinding die ten grondslag liggen aan de westerse muziek sedert ca. 1700. Belangrijkste elementen zijn de uit tertsen opgebouwde akkoorden en hun omkeringen. De drieklanken (bijv. c-e-g en de omkering e-g-c) bevatten twee tertsen, de septiem-akkoorden (septiem=7, bijv. c-e-g-b en de omkering e-g-b-c) bevatten drie tertsen. Tot de Harmonieleer behoren ook termen als chromatiek, modulatie, grondtoon, tonica, dominant en subdominant.

Harmonieorkest

Een Harmonieorkest bestaat uit houten en koperen blaasinstrumenten, aangevuld met slagwerk. Het belangrijkste melodie-instrument is de klarinet, die doorgaans in veelvoud (8 tot 12) vertegenwoordigd is. Bij uitstek is het Harmonieorkest het domein van de amateurmuzikant, waarbij inbegrepen de Harmoniën die door het bedrijfsleven en de overheid gestimuleerd worden. Daarnaast zijn er vele beroepsorkesten, doorgaans behorend tot een legeronderdeel. De verschillende Harmoniën die in Kerkrade actief zijn, zijn te vinden in de category:Harmonie.

Verder