Wöltgens, Han-Willem

(Doorverwezen vanaf Han-Willem Wöltgens)

Hij wordt geboren op 14 september 1974 in de Vroedvrouwenschool in Heerlen.

Hij is in 1998 stadsprins van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. Op 16 mei 2003 promoveert hij aan de RWTH te Aken tot Doctor in de Natuurkunde. Hij is secretaris van de Prinsenraad sinds 2005 en voorzitter sinds 2015.

Verder