Hamers, Nic

bestuurder,

Nic is sinds 1981 voorzitter van zangkoor De Zon Chevremont.

In 2013 wordt hij onderscheiden met de pauselijke onderscheiding Bene Merenti. Hij is in 2013 al 70 jaar koorzanger, waarvan 50 jaar in De Zon Chevremont. In 1962 is hij mede-oprichter van Mannenkoor St. Judas Thadeus.