Häue vier 'ne bul vol jeld

Info: Häue vier 'ne bul vol jeld
Jaar: 1991
Componist: x
Schrijver: x
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}


Tekst volgt

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina x