Grooten, Cornelius

Hij wordt geboren op 18 augustus 1897 in Bocholtz en hij overlijdt in Kerkrade op 24 september 1992.

Hij is kapelaan te Chevremont tussen 1922 en 1940, pastoor op de Gracht tussen 1940 en 1949, vervolgens pastoor te Spekholzerheide en tenslotte rector van het klooster van de Elisabethinnen.