Groeneweg

Holz,

Dit is een voormalige weg uit de 18e Eeuw vanaf de Nieuwstraat naar Chevremont.

De weg wordt in een gegeven periode Heyendallaan genoemd. De datum van die naamgeving is 17 april 1931. Op de kruising met de Berenbosweg ligt tot in 1961 de Kapel Berenbos. Het Kanunnik Ernstpad en Kanunnik Kruyderpad zijn beide een oveblijfsel van deze oorspronkelijke weg.