Groene Kruis

Fb-groenekruisgebouw-1933-1986-petertrompetter.jpg

Geschiedenis

De werkzaamheden van het Groene Kruis wordt in een vooralsnog onbekende periode gedaan door de St. Elisabethvereniging. De oprichter daarvan is Ormelingen, Willem J. van.

De datum van oprichting van het Groene Kruis, afdeling Kerkrade is in 1913. De vereniging wordt dan gevestigd in het huis van haar eerste voorzitter: Timmers, W.. In 1915 komt P.M. Retera als apotheekhoudend arts naar Spekholzerheide. In 1916 vestigt de afdeling van het Groene Kruis zich in de oude school, bekend als de school van meester Mucher. In deze school hebben omstreeks 1910 de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid onderdak gevonden. Zij komen naar Spekholzerheide om onderwijs aan meisjes te geven en de ziekenverpleging op zich te nemen. De laatste algemene ledenvergadering wordt gehouden op maandag23 october 2006. De activiteiten van het Groene Kruis worden dan voortgezet door Meandergroep Zuid Limburg.

Voorzitter

Lokaties

De Groene Kruis organisatie is in de loop der jaren op verscheidene lokaties gevestigd geweest zoals

? Van Tot info
1928 0000 Het consultatiebureau voor kindersterfte en tuberculoasebestrijding wordt vanaf 31 juli gevestigd aan de Kipstraat, tussen spoorwegovergang en Bleijerheiderstraat.
0000 0000 in het consultatiebureau, op de hoek Pleinstraat/Patronaatstraat, dat in 1976 gesloopt wordt. Andere bronnen vermelden een vestigingsplaats van dit consultatiebureau op de hoek Groene Kruisstraat/Graverstraat. Op de eerstgenoemde plaats verrijst hetzelfde consultatiebureau in nieuwbouw. Het gesloopte gebouw wordt in 1859 geopend als school en vanaf 1910 dient het als klooster voor de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid.
0000 0000 Gedurende een vooralsnog onbekende periode is het Groene Kruis gevestigd in een gebouw dat gelegen is op de hoek Kruisstraat/Nullanderstraat. Hierin is sinds 2005 het Medisch Centrum Kruisstraat gevestigd.
0000 0000 Bij het St. Jozefziekenhuis