Grensverdrag van Aken

Door het Grensverdrag van Aken in 1816 (26 juni) tussen Nederland en Pruisen, komt een gedeelte van Kerkrade bij 's Hertogenrade. Het verdrag wordt ook wel het Grenstractaat van 1816 genoemd en bepaalt de nieuwe oostelijke grens tussen Vaals en Sittard. Het grensverdrag is een rechtstreeks gevolg van het Congres van Wenen, een jaar eerder, op 5 april 1815 zoals dit onder Heerschappij beschreven is. In dit verdrag is eveneens vastgelegd dat bestaande steenkoolconcessies behouden blijven, zij worden niet aan de nieuwe landsgrenzen aangepast. Voor Kerkrade heeft dit de volgende consequenties: