Golfbaan Rolduc

Golfbaan-rolduc-plan-2017.jpg
Ontwerp in 2010

Dit golfterrein te Rolduc met 18 holes met een oppervlakte van 70 hectare is een initiatief van Wiel Kousen, Van de Weijer, Bert, Fred Sochacki en John Monsewije, verenigd in Le Golf de Rode le Duc (stichting). De baan draagt als thema Water en maakt in eerste instantie deel uit van het Eurodepark.

Algemeen

De plannen voor Golfbaan Rolduc dateren van 2005 en stuiten vanaf die tijd al op verzet uit de bevolking vanwege de beschadiging van de omgeving. Deze beschadiging wordt veroorzaakt door de ruim 149.000 kubieke meter water (kosten: bijna 200.000 euro) die jaarlijks voor de beregening nodig zijn. Anno 2008 wordt geschat dat het project 15 arbeidsplaatsen oplevert. Een ecologisch onderzoek wordt in januari 2008 afgerond. Het onderzoek voor de Milieu Effect Rapportage wordt nog voor de zomer gestart. Anno 2008 worden de opstartkosten geraamd op 4 miljoen euro. De opening staat gepland voor mei 2010.

2015

Gemeente Kerkrade presenteert een aangepast plan in de Euroderaad waarbij het golfbaandeel in het huidige Berenbos vervalt. De golfbaan wordt compacter en er blijft aan de zuidkant een deel van 1,5 hectare in Herzogenrath liggen. In 2016 wordt het plan genoemd[1] als onderdeel van een IBA-project. Door de indikking van het plan vervallen ook de wandelpaden die in het oorspronkelijke plan door het gebied lopen[2].

2017

De gemeente neemt de Golfbaanplannen niet op in het bestemmingsplan Buitengebied dat op 20 december wordt vastgesteld. De initiatiefnemers hebben bij het indienen van het plan verzuimd aanvullende informatie mee te leveren, waaronder een intichtingsplan en onderzoeksgegevens betreffende natuurwaarde en cultuurhistorie[3][4]. Of dit besluit beïnvloed is door activiteiten van de Werkgroep Waarom Golfbaan Rolduc[5] is niet aantoonbaar maar wel aannemelijk.Afbeeldingen

Verder

Andere golfbanen in de omgeving:


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.