Giselbertus

Abt,

Hij is eerst pastoor en deken van Ober-Zier en later abt van Rolduc. Zijn ambtstermijn, op hoge leeftijd, is relatief kort: van 1122 tot 1123 wanneer hij op audiëntie gaat bij de Luikse Bisschop, waarna deze hem uit zijn ambt ontheft. Hij volgt Richer op en wordt zelf opgevolgd door Bertolph. Na zijn abbatiaat vertrekt hij zonder overleg met de kloostergemeenschap terug naar Ober-Zier waar hij niet lang na aankomst, op 2 october 1123 overlijdt.

Hij wordt in Ober-Zier (en niet op Rolduc) begraven omdat hij zonder hierover met de kloostergemeenschap te overleggen vertrokken is.

Abten
voorganger Giselbertus opvolging
Richer 1122 - 1123 Bertolph