Gezondheid

Deze pagina gaat in op een aantal zaken rondom gezondheid van mens en dier. Het gaat dan ook met name over gezondheidsonderwerpen die tijdgebonden zijn, waar bewoners van Kerkrade in een bepaalde periode meer mee geconfronteerd worden dan in andere periodes. Voor zover bekend zijn deze periodes inderdaad bij de betreffende onderwerpen vermeld. Deze pagina maakt deel uit van een serie pagina's die verzameld zijn onder: tijdsbeeld.


Cholera

Dit is een besmettelijke ziekte veroorzaakt door een gebrek aan hygiëne (ventilatie, licht, voeding, etc.). Meestal wordt de ziekte in de hand gewerkt door het gezamenlijk gebruik van waterputten. Slachtoffers van de ziekte worden bij het begraven, bedekt door een kalklaag van ongeveer 10 centimeter. De periode(s) waarin deze ziekte in Kerkrade de kop opsteekt is vooralsnog niet bekend.

Kwade Droes

Paardeziekte. De ziekte is een verergerde vorm van Droes en ontstaat bij paarden die in een mijn werken veelal doordat zij verzwakt zijn bij gebrek aan gevarieerde beweging en daglicht. Droes is een zeer besmettelijke slijmvliesaandoening van de bovenste luchtwegen met een gelijktijdig opzwellen van de lymfeklieren. De veroorzaker is een bacterie, die alleen paarden en ezels tot slachtoffer maakt. Droes treedt meestal op bij jonge, oude en door een andere ziekte verzwakte paarden op. De ziekte begint met hoge koorts en een duidelijke zwelling van de lymfeknopen in de omgeving van het hoofd. Na een paar dagen treedt een droge hoest op. De met etter gevulde lymfeknopen aan beide zijden van het strottenhoofd breken vaak pas na weken open. Droes verloopt meestal dodelijk als de ziektekiemen zich door het gehele lichaam verspreiden. Kwade droes of snotziekte treedt weliswaar alleen nog in Oost-Europa op, maar het behoort tot de voornaamste gebrekaandoeningen. De besmetting gaat van dier tot dier, via het voer of de kammen en borstels. Kwade droes uit zich in hoge koorts en een verstoord algemeen welbevinden. Karakteristiek is het bloedige neusslijm. Kwade droes verloopt altijd dodelijk – en wel binnen enkele weken.

Op 13 en 14 december 1646 is het pluimvee op de Kerkraadse boerderijen besmet met deze dodelijke ziekte. Ook op 29 juni 1662 steekt de ziekte haar kop op. De lokale benaming voor de ziekte is d'r Sjnot.

Stoflongen

Nadere informatie volgt.

Verder