Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Johannes Eygelshoven

Zangvereniging,

Dit is een gemend kerkelijk zangkoor te Eygelshoven dat in 1901 wordt opgericht als Kerkelijk mannenkoor.

In 1966 wordt dit mannenkoor een gemengd kerkelijk zangkoor. In 2002 staat het koor onder leiding van dirigent John Schlangen. In 2001 viert het koor haar honderdjarig bestaan. Bij die gelegenheid ontvangt voorzitter Huijten, J. de konninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het koor kent ook een Gregoriaanse Schola dat sinds 1982 onder leiding staat van Kees Stouten. Kees wordt op 23 november 2014 door zijn Burgemeester Paul Depla benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De feestelijheden vinden plaats in de St. Johannes de Doperkerk I in Eygelshoven

Voorzitters

Dirigenten