Gemeentelijke diensten

(Doorverwezen vanaf Gemeentesecretaris)

Algemeen

Jaarlijks wordt door de gemeente een gemeentegids uitgebracht. Deze gids staat ook bekend als Suurlands's Vademecum van Kerkrade. Hier in zijn gegevens opgenomen over alle gemeentelijke diensten en over een groot aantal kerkraadse verenigingen en stichtingen.

De Gemeentelijke Diensten staan onder leiding van de Algemeen Directeur, tevens Gemeentesecretaris.

Gemeentesecretarissen

Te Eygelshoven

Te Roermond:

Archief

Het gemeentelijke Archief is gevestigd in het Raadhuis. Zij vormt mede de redactie van de uitgave Ach lieve tijd.

Administratie

Fb-gemadmflat-20151107-roysteins.jpg

Deze is gehuisvest in het Gemeentelijk Administratiekantoor. Tijdens en vlak na de evacuatie op 25 september 1944 worden de gemeentelijke diensten gehuisvest in kantoren van de mijn Willem-Sophia, het patronaat op Spekholzerheide en het pand Akerstraat 22. Dit gebied is dan al enkele dagen bevrijd gebied.

Vanaf 2015 is een overzicht openbaar beschikbaar van de financiële huishouding van de gemeente op http://openspending.nl/kerkrade.

Brandweer

Deze gemeentelijke dienst ligt zeker tot in 1945 in de Kloosterraderstraat, op de plaats waar nu woningen staan, naast Kapsalon Dajana Vreuls (voorheen: De Faber). Naderhand verhuist de Brandweer naar de Ham.

Commandant

Burgelijke Stand

Deze dienst is ingevoerd op 1 october 1795.


Reinigingsdienst

De gemeentelijke reinigingsdienst gaat in 1998 op in RD4, een samenwerkingsproject van omliggende (nederlandse) gemeenten. Medio 2010 wordt gestart met een uitbreiding van afvalscheiding. Plastic verpakkingsmateriaal wordt nu apart verzameld in plastic zakken. Deze worden 1x per maand verzameld. Vanaf 1 januari 2011 wordt gestart met het volume-frequentie systeem. Dit houdt dat naast een vast jaarlijks tarief ook betaald moet worden voor elke keer dat groen- of restafval aangeboden wordt. Berekeningen wijzen uit dat dit voor de afvalaanbieder uiteindelijk goedkoper is.

Verder