Geeraedts, Kjell

zanger, politicus,

Kjell wordt geboren in 1989. Hij is zanger bij Los mar joa.

Daarnaast staat hij bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014 op de verkiezingslijst voor Burgerbelangen Kerkrade. De huisorde van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 van 2017 is aan de hand van zijn ontwerp en het motto "Sjpas rejiert de welt" is van de hand van Fer Kousen[1].

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade dd 18-1-2017