Gadiotstraat

Hopel,

Deze weg ligt op de Hopel in het verlengde van de Kwikstaartstraat en verbindt deze met de Wackersstraat[1]. De straat is genoemd naar Jacques Gadiot. De oorspronkelijke naamgeving dateert van 9 juli 1985. De huidige straat krijgt haar naam op 13 juli 2000.

Jacques H.L.A. Gadiot

Hij wordt in Maastricht geboren op 26 juni 1876 en hij overlijdt op 6 februari 1933. Tussen 1906 tot 1910 is hij ondergronds ingenieur op de Willem-Sophia steenkoolmijn te Spekholzerheide. Daarna wordt hij hoofdingenieur bij Laura & Vereeniging alwaar hij zorg draagt voor de technische kant van de tot stand koming van de Julia mijn. Hij wordt dan directielid.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.