Gabriël Metsusstraat

Haanrade,

Dit is een doodlopende omloop vanaf de Adriaen Brouwerstraat. De straat is genoemd naar de schilder. De naamgeving dateert van 18 januari 1980.

Gabriël Metsus

Hij wordt in 1629 te Leiden geboren en hij overlijdt in 1667 te Amsterdam. Hij schildert voornamelijk de alledaagse gebeurtenissen in de burgermilieus. Zijn meest bekende schilderij is "Het Zieke Kind".