Gülikers, Antoon

Antoon Gulikers wordt te Simpelveld geboren op 5 september 1904. Ten tijde van de evacuatie van Kerkrade is hij als hulparbeider in dienst van de NS werkzaam bij station Kerkrade West (Spekholzerheide). Op 21 september 1944 wordt hij door een granaatscherf geraakt en gedood.

Op 31 maart 1948 wordt in de hal van station Spekholzerheide een plaquette onthuld met de tekst: "Ter nagedachtenis aan den gevallene Antoon Gülikers". Na de sluiting van het station wordt de plaquette opgehangen in de hal van station Heerlen.