Sprokel, Frits

(Doorverwezen vanaf Frits Sprokel)
Ouders Ouders
  1. Sprokel, Caspar H.J.
Sprokel, Frits X Truus Sprokel-Geuskens
0000
  1. Caspar
  2. Ellis
  3. Joost

Hij is als Frits I, stadsprins van carnavalsvereniging Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 in 1960.

Frits wordt geboren op 17 december 1937 en hij overlijdt op 15 november 2012. Hij wordt (net als Maessen, Karel) ook wel "De Burgemeester van de Holz" genoemd. Op 15 juni 2000 wordt hem het eerste exemplaar van Miemmelfiemel overhandigd en op 10 september 2007 de Rheinlandtaler. In 1960 bezoekt hij als stadsprins van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 met een groot gezelschap KVV en artiesten Haarlem[1].

Functies

Hij bekleedt de volgende functies

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Limburg dd 20181121 pg 5