Friedrichs, Willem Joseph

Kapelaan,

Hij is geboren in 1906, op 25 october in Eygelshoven en hij overlijdt op 20 december 1967 in Heerlen. In de volksmond wordt hij ook wel d'r wiesse Wiel genoemd. De Kapelaan Friedrichsstraat wordt naar hem genoemd.

Algemeen

Kapelaan in de St. Lambertusparochie van Augustus 1940 tot 1956 als hij benoemd wordt tot pastoor in de Hoensbroekse O.L.Vrouwparochie. Kapelaan Friedrichs verafschuwt het Nationaal Socialisme en keert zich openlijk tegen landverraders. Ook staat hij voortdurend op de bres voor de zwakkeren in onze samenleving.

Jeugdwerk

In Kerkrade krijgt vooral het jeugdwerk zijn volle aandacht en zo is hij, samen met meester Deurenberg, de drijvende kracht achter de Jonge Wacht. In 1944 staat hij aan de wieg van de verkennersgroep St. Lambertus. Zijn kamer en die van Jan Hombergen die beiden in het Maria Oord wonen, zijn het eerste H.K. (=Hoofdkwartier) van de groep. Hij is een aalmoezenier in de ruimste zin van het woord.